Voortgangsbeeld 2022

 

Ontdek wat er achter de plusjes zit en blader door de hoofdstukken door onderin te klikken op ‘Onderwerpen’.

Wie zijn wij?

Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) is een landelijke organisatie. Wat ons kenmerkt is het humanisme en de daarbij behorende kernwaarden. Onze missie “Bram voelt zich gelukkig en doet ertoe” vormt een stevig fundament. We bieden zorg en ondersteuning aan bijna 3000 cliënten, in ongeveer 80 kleinschalige locaties, midden in de samenleving. Er werken 1263 medewerkers.

 

Lees meer

We bieden zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Forensische zorg (FZ). Hierbij ondersteunen we mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook ondersteunen we mensen zonder verstandelijke beperking, bijvoorbeeld met autisme of een GGZ-hulpvraag. Dit kan in de vorm van begeleid wonenambulante begeleiding of dagbesteding.

 

Met Homerun bieden we ondersteuning aan cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en complexe problematiek. Daarin zijn we gespecialiseerd. We doen dit ambulant en in onze Homerunhuizen. In deze huizen leren jongvolwassen met een LVB om zelfstandig te wonen. Binnen Homerun bieden we ook Forensische zorg aan ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking.

Kernwaarden

Drie kernwaarden zijn voor ons heel belangrijk:

 • We werken samen aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie;
 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen;
 • Wij voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

Bij alles wat we doen zijn deze kernwaarden zichtbaar, hoorbaar en voelbaar aanwezig.

 

Onze missie

Onze missie ‘Bram voelt zicht gelukkig en doet ertoe’ is de basis voor alles wat we bij Humanitas DMH doen. Hierbij staat Bram voor cliënten én medewerkers.

 

Humanitas DMH in cijfers

Wat heeft Humanitas DMH in 2022 allemaal gedaan en bereikt? De feiten en cijfers van afgelopen jaar staan in onze jaarinfographic 2022.

 

Voortgangsbeeld

Voor het jaar 2022 maken we een voortgangsbeeld. We spreken niet meer van een kwaliteitsrapport. In 2023 geldt het nieuwe Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg. In dit kompas spreken we niet meer over rapporten, maar over voortgangsbericht en kwaliteitsbeeld. Wij verbinden deze en maken een voortgangsbeeld. Dit beeld geeft aan waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. Door de nieuwe vorm kunnen we onze voortgang beter aangeven. Het is een beeld in beweging (voortgang).

TERUGBLIK

Algemene ontwikkelingen 2022

We hebben veel ondernomen en bereikt, ondanks de lange nasleep van corona. Cliënten konden op ons rekenen en we waren nabij in moeilijke tijden. Ook waren we er voor medewerkers en voor elkaar.

 

Lees meer
Goede ontwikkelingen

We maakten goede ontwikkelingen door in 2022. Denk aan het traject rondom de Visie op Wonen, de invoering van het generieke functiehuis, de ontwikkeling van behandeling & diagnostiek en aan de extra inspanningen op het gebied van Werving & Selectie.

 

Ook de invoering van de Wet zorg en dwang, de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Ida Gerhardtlaan in Veenendaal en de start van kenniskringen Homerun verliepen goed. En niet te vergeten: de nieuwe groep ervaringsdeskundigen en natuurlijk het nieuwe elektronisch cliëntendossier (ECD) Pluriform dat we in gebruik namen en waar veel collega’s hard aan hebben gewerkt. Humanitas DMH staat gelijk aan energie en die was er volop in 2022.

Minder positieve ontwikkelingen

Er waren ook minder positieve ontwikkelingen. Zo moesten we onze ambulante dienstverlening in Groningen en Deventer stoppen. Het lukte al langere tijd niet om begeleiding te bieden met het beschikbare budget van de gemeenten en we zagen helaas ook geen verbetermogelijkheden.

 

Dat is pijnlijk omdat we daar, net als op veel andere plekken, wel de goede dingen voor Bram deden. Ook in Amsterdam besloten we te stoppen met dienstverlening die vanuit de WMO wordt betaald en leggen we de focus op Forensische Zorg.

Financieel

In financieel opzicht was 2022 een slecht jaar. Dat komt onder andere door de lagere inzetbaarheid, de lagere ambulante productie en de hogere inhuur van uitzendkrachten en zzp’ers. Verklaarbaar, maar niet goed. Dus alle reden om hier verandering in te brengen.

Wat deden we met de aandachtspunten 2022?

In het Kwaliteitsrapport 2021 stelden we aandachtspunten voor 2022 vast. Per punt staan we (kort) stil bij het doel voor 2022, hoe ver we zijn en waarom.

 • We zijn er voor Bram
 • We zijn er voor de medewerkers
 • Innovatie, vernieuwen en verbeteren
 • Samenwerking
 • Bram voelt zich thuis
Lees meer
Ontwikkelingen in de rayons
 • Ontwikkelingen in Rayon Zuid
 • Ontwikkelingen in Rayon Noord
 • Ontwikkelingen in Rayon Midden
Lees meer
Nieuwe strategie

In 2022 stelden we onze vernieuwde strategie vast ‘Doen waar we samen goed in zijn’. Deze strategie is onze koers, onze richting. Op basis van deze koers maken we keuzes waar we de komende jaren samen mee aan de slag gaan. We hebben hiervoor vijf strategische pijlers.

Lees meer
story

Wat deden we met de aandachtspunten 2022?

In het Kwaliteitsrapport 2021 stelden we aandachtspunten voor 2022 vast. Per punt staan we (kort) stil bij het doel voor 2022, hoe ver we zijn en waarom.

 

We zijn er voor Bram

Werken en leren zijn belangrijk voor Brams levensgeluk. Een zinvolle besteding van de dag moet daarom onderd